Projekcia

Naše projekčné oddelenie má dlhoročné skúsenosti v projektovaní a výstavbe. Sme schopní dodať komplexné projekčné riešenie na kľúč v plnom rozsahu silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov, t. j. od zadefinovania potrieb zákazníka až po realizáciu projektu a autorský dozor. Naše referencie sú našou najlepšou reklamou.

 • projektovanie elektrických zariadení
 • inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
 • zhotovenie projektu a cenového rozpočtu
 • efektívne projektové riešenia prispôsobené potrebám našich zákazníkov a reflektujúce aktuálne trendy v elektrotechnike
 • projekcia vo všetkých stupňoch DÚR, DSP, DRS, DSRS
 • koordinácia projekcie s ostatnými profesiami

 

V oblasti projekčných služieb vieme našim partnerom zabezpečiť:

 • Vypracovanie projektovej časti elektro v rozsahu
  • NN rozvodov (vonkajšie distribučné rozvody, technologické zabezpečenie budov a napájanie technologických celkov)
  • VN sietí (prípojky, rozvodne, trafostanice)
  • Svetelnotechnické návrhy umelého osvetlenia vykonané softvérom Dialux (rezidenčná, administratívna, polyfunkčná výstavba, výrobné a skladové haly, komunikácie, športoviská)
 • Dimenzovanie náhradných zdrojov (batériové UPS, DG)
 • Spracovanie slaboprúdových rozvodov v rozsahu
  • Štruktúrovaná kabeláž
  • Optické siete
  • Kamerové systémy
  • Zabezpečovacie systémy
 • Spracovanie dokumentácie systémov pre zabezpečenie požiarnej bezpečnosti stavby ako napr. elektrickej požiarnej signalizácie, hlasovej signalizácie požiaru a zariadení pre odvod tepla a splodín horenia (časť elektro)
 • Koordinácia projektovej dokumentácie uvedených prevádzkových súborov resp. stavebných objektov
 • Spracovávanie projektovej dokumentácie v 2D vektorovom formáte z BIM podkladov (Autodesk Revit)
 • Vykonávanie auditov projektovej dokumentácie a posudzovanie projektovej dokumentácie z pohľadu požiarnej bezpečnosti a požiarno – technických zariadení
 • Vykonanie osvedčenia projektovej dokumentácie a úradných skúšok v spolupôsobnosti s oprávnenou právnickou osobou, resp. inšpekčným orgánom typu A
 • Vykonanie analýzy siete a následný návrh opatrení na zabezpečenie kvality elektrickej energie (kompenzácia jalového výkonu, vplyv vyšších harmonických a pod.)

 

Naše referencie v tejto oblasti:

Nemocnica Šaca klinika jednodňovej chirurgie a urgentného príjmu (stupne DSP, RPD)

Dostavba AB Mlynská 31, Košice (stupeň RPD)

Bytové domy Južné mesto zóna B1-BI, BII, BIII, vrátane NN rozvodov (stupeň RPD)

Nemocnica Šaca – dentálna klinika (stupeň RPD)

Obchodná Galéria Topoľčany – 3.Etapa (stupeň RPD)

Prístavba  TÚ LF UPJŠ študijné oddelenie (stupeň RPD)

Opacity Košice – Polyfunkčný objekt s bývaním (stupeň DSP)

Nemocnica Šaca – Gynekologickopôrodnícka klinika (stupeň RPD)

Nemocnica Novej Generácie Michalovce – Poliklinický pavilón (stupeň DSP)

Prekládka NN a VN vedení ul. Protifašistických bojovníkov Košice (stupeň RPD)

Obchodné centrum Primum III. etapa Partizánske (stupeň DSP, RPD)

RTVS Košice – Úpravy priestorov videoréžie, zvukového záznamu a operačného pracoviska Košice (stupeň RPD)

Prekládka VN linky 22kV Topoľčany (stupeň RPD)

RTVS Košice – Obnova administratívnej budovy archívu (stupeň RPD)

Skladová hala Baldovce (stupeň RPD)

Rezidencia Allbelli Košice (stupeň RPD)

Polyfunkčný komplex Trebišov – dostavba (stupeň DSP)

B.O.C Továrenská Košice – úprava 2. – 5. NP, vstupnej časti, 6.NP a recepcie (stupeň RPD)

Poliklinika Ružomberok (stupeň RPD)

Koncesia Oberbank  Košice (stupeň RPD)

Elektrická požiarna signalizácia skladovej haly Slovakia Trend Sobrance (RPD)

Elektrická požiarna signalizácia skladovo-obchodného priestoru veľkoskladu Ginka s.r.o. (RPD) 

 

Kontakt

Máte záujem o chcete sa dozvedieť viac? Váš kontakt v tejto oblasti: 

 
Ing. Jozef Kiraly, PhD

 

jozef.kiraly@montin.sk