Štrukturovaná kabeláž a Inteligentná infraštruktúra

Trend elektronizácie už niekoľko rokov ovplyvňuje nielen náš každodenný život v zamestnaní, ale výrazným spôsobom zasahuje aj do našich domácností. To, čo sa v minulosti zdalo nedosiahnuteľnou métou sa dnes stáva štandardom za často iba mierne zvýšené náklady ale s vysokou pridanou hodnotou.

Cieľom určite nie  je nahradiť človeka robotom, ktorý nám bude riadiť a diktovať životné podmienky v dome, ale uľahčiť a zefektívniť fungovanie technického vybavenia domácnosti v prospech nás ako užívateľa.   
                                                                                                
Nesporné výhody:

 • zlepšuje komfort bývania, preberá na seba starosti s nastavením efektívneho osvetlenia, tienenia (žalúzie či rolety), vykurovania a chladenia, elektronickým zabezpečením objektu či možnosťou diaľkovo ovládať a monitorovať danú nehnuteľnosť
 • optimalizuje spotreby energií, domácnosť sa správa ekonomicky. Ide hlavne o úspory v spotrebe elektrickej energie a vykurovania. Systém kúri v čase pobytu majiteľov v byte, po uzatvorení bytu zníži teplotu, neohrieva vodu. Intenzitu osvetlenia prispôsobuje potrebám automaticky, spotrebiče dokáže zapnúť alebo vypnúť v určenú dobu. Energetické úspory získané takýmto riadením atakujú hranicu 30% nákladov. Okrem uvedeného efektívne poskytujú informácie o spotrebách médií a energií
 • sleduje naše zmeny nálad, vytváraním rôznych svetelných scén – nielen tlmením, ale aj zmenou farebného osvetlenia či vopred naprogramovanými scénami osvetlenia interiéru pre rôzne príležitosti, pre zmeny počasia či aktuálnej požiadavke na využitie priestoru
 • je plne modulárna, aj po samotnej inštalácii poskytuje väčšina systémov široké možnosti prispôsobenia či rozšírenia

Naša spoločnosť má za sebou realizácie systémami ABB, Bticino, Inels.


Štrukturovaná kabeláž

Je kabelážny systém tvorený súborom metalických a optických prvkov, ktorý má definovanú štruktúru a dokáže prenášať digitálne a analógové signály. Štruktúrované kabelážne systémy sa klasifikujú podľa rýchlosti prenosu a šírky prenášaného pásma a to nasledovne:

 • Kategória 5e –má šírku pásma 100 MHz. Táto kategória je stále najrozšírenejšia v štruktúrovanej kabeláži.
 • Kategória 6 – má šírku pásma 250MHz, čo je viac ako dvojnásobná šírka pásma ako kategória 5E. Vyššia kvalita komponentov s väčšou šírkou pásma, zaisťuje vysokú spoľahlivosť prenosu Gigabit Ethernetu (1 Gb/s.).
 • Kategória 6A – bola vytvorená pre plnohodnotný prenos protokolu 10GBase-T na všetky vzdialenosti (rýchlosť 10 Gb/s), ktoré sú v metalickej kabeláži štandardné. Oproti kategórii 6 pracujú komponenty kategórie 6A s dvojnásobnou šírkou pásma – tj. 500 MHz.
 • Kategória 7 - táto kategórie bola prvýkrát spomenutá už v roku 1997, ale schválenia sa dočkala až v roku 2002, ale iba pre kábel. Pracovná frekvencia kategórie 7 je teraz 600 MHz.

Významné realizované zákazky:

 • Urgentný príjem UNLP Košice
 • Nemocnica Poprad
 • Domov sociálnych služieb Michalovce
 • Evanjelický kostol Košice Terasa
 • Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice
 • ZŠ Kežmarská Košice
 • Chemkostav Aréna Michalovce
 • Rezidencia Cassovar Košice
 • Administratívna budova Dúha Prešov
 • Kulturpark Košice
 • Bytové domy Košice bývanie
 • Rezidencia Šafránová záhrada I
 • Rezidencia Šafránová záhrada II
 • Tabačka Košice
 • Bytový komplex Južné mesto Bratislava