Slaboprúdové rozvody

Neoddeliteľnou súčasťou elektroinštalačných prác sú slaboprúdové rozvody. Zabezpečujú ovládanie a prenos dát nie len v administratívnych budovách, ale aj v budovách občianskej vybavenosti, rodinných domoch a bytových domoch.
Narastajúci trend elektronizácie kladie čoraz vyššie nároky na  rozsah a sofistikovanosť daného odvetvia. Korektne zrealizovaná inštalácia slaboprúdových rozvodov, ktoré zabezpečujú funkčnosť celého diela je rovnako dôležitá ako bezpečnosť inštalácií silnoprúdových.

Pre našich zákazníkov poskytujeme:

  • projektovanie, predaj, montáž, údržbu, revízie a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi
  • projektovanie, predaj, montáž, údržbu, revízie a opravy požiarnotechnických zariadení v zmysle platnej Slovenskej legislatívy
  • realizáciu certifikovaných dátových rozvodov štruktúrovanej kabeláže
  • záručný a pozáručný servis