Výchova a vzdelávanie

V zmysle zákona č. 124/2005 Z.z. a nadväznej vyhlášky č. 356/2007 Z.z. Vám ponúkame vzdelávanie elektrotechnikov §21, samostatných elektrotechnikov §22, elektrotechnikov na riadenie činností §23  a revíznych technikov §24.

Aktualizačná odborná príprava raz za 5 rokov - AOP

§21 - §24
99 €
8 hod.

Podklady k AOP

  • Osvedčenie § 21 - § 24
  • Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti
  • Občiansky preukaz - k nahliadnutiu

Odborná príprava - OP

§21E2-AE1-AE2-BE1-BE-B1
299 €399 €433 €499 €399 €
19 hod.20 hod.20 hod.20 hod.20 hod.
      
§22E2-AE1-AE2-BE1-BE-B1
399 €499 €533 €599 €499 €
22 hod.24 hod.24 hod.24 hod.24 hod.
      
§23E2-AE1-AE2-BE1-BE-B1
499 €599 €633 €699 €599 €
25 hod.28 hod.28 hod.28 hod.28 hod.
      
§24E2-AE1-AE4E5-AE-B a B1
699 €799 €399 €399 €799 €
33 hod.37 hod.23 hod.23 hod.37 hod.

Podklady k OP

  • Potvrdenie vzdelania v obore elektro (maturitný list)
  • Potvrdenie o dĺžke a oblasti elektro praxe
  • Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti
  • Občiansky preukaz – pre nahliadnutie

Skupiny

E1 – technické zariadenie bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodu

E2 – technické zariadenie s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodu

E4 – elektrický stroj, prístroj, rozvádzač

E5 – elektrická prípojka nn

Objekty

A – objekt bez nebezpečenstva výbuchu

B – objekt s nebezpečenstvom výbuchu

B1 – objekt s nebezpečenstvom výbuchu len v rozsahu technického zariadenia elektrického v regulačnej stanici plynu

Predbežné termíny
AOPvždy 15. dňa v mesiaci v prípade dostatočného počtu záujemcov
OPkaždý január/apríl/august