Kontakt

Ing. Milan Jurčišin

Výkonný riaditeľ

Ing. Peter Džunda

Vedúci technickej prípravy výroby a marketingu

Vladimír Rozkoš

Vedúci výroby

Ing. Adriana Zajacová

Vedúci ekonomického oddelenia

 

   Ing. Jozef Kiraly, PhD

   Vedúci oddelenia projektovania a inovácií