Kontakt

         Ing. Peter Džunda

Vedúci technickej prípravy výroby a marketingu

Ján Kaňuch

Vedúci výroby

Ing. Adriana Zajacová

Vedúci ekonomického oddelenia

 

   Ing. Jozef Kiraly, PhD

   Vedúci oddelenia projektovania a inovácií