Južné mesto - zóna B1 - Bytový dom B1, B2, B3 Bratislava

Názov stavby: Južné mesto, Bratislava - zóna B1 - Bytový dom B1 vrátane prislúchajúcich vonkajších objektov a infraštruktúry

Objednávateľ: Chemkostav, a.s.

Predmet realizácie: Dodávka a montáž elektroinštalácie

Doba výstavby: júl 2017 – prebieha

Späť na zoznam článkov