Systém riadenia kvality

Chceme byť spoločnosťou, ktorá bude naďalej poskytovať kvalitné služby na úrovni medzinárodného štandardu, pri zachovaní konkurencieschopných cien a vysokej spoľahlivosti pri dodávkach a montáži elektrických zariadení a stavebnej činnosti. Aj preto bola spoločnosť Montin s.r.o. certifikovaná podľa normy STN EN ISO 9001:2016.

Zavedenie systému riadenia kvality prehlbuje zvyšovanie efektivity riadenia, organizácie, morálky v spoločnosti a hlavne uspokojovanie našich zákazníkov. Za prijatie a plnenie týchto zásad kvality zodpovedá nielen vedenie spoločnosti, ale aj všetci zamestnanci.

Certifikát STN EN ISO 14001:2016 – Systém enviromentálneho manažérstva v oblasti: Dodávka a montáž elektrických zariadení, Stavebná činnosť

Certifikát STN ISO 50001:2018 Systém energetického manažérstva v oblasti: Dodávka a montáž elektrických zariadení, Služby v oblasti optimalizácie spotrieb elektrickej energie, Stavebná činnosť

STN EN ISO 9001:2016

   

 STN EN ISO 14001:2016

STN ISO 50001:2018

   

OPRÁVNENIA

POLITIKA INTEGROVANÉHO MANAŽÉRSKEHO SYSTÉMU

Politika ISR 2019

CIELE INTEGROVANÉHO MANAŽÉRSKEHO SYSTÉMU NA ROK 2019 

Ciele IMS 2019

CIELE INTEGROVANÉHO MANAŽÉRSKEHO SYSTÉMU NA ROK 2020

CIELE INTEGROVANÉHO MANAŽÉRSKEHO SYSTÉMU NA ROK 2021