EPS – Elektrická požiarna signalizácia

ide o zariadenie patriace do kategórie požiarnotechnických zariadení slúžiace na rozpoznanie príznakov horenia a následné akustické a optické varovanie, príp. aj aktiváciu zariadení na likvidáciu požiaru a ovládanie hlasovej signalizácie požiaru.
Úlohou je skoré varovanie osôb pred vznikajúcim požiarom.
Naša spoločnosť realizuje EPS systémy od renomovaných výrobcov: Honeywell, Tyco, BOSCH, Schrack

Významné realizované zákazky:

 • Urgentný príjem UNLP Košice
 • UPJS Košice
 • Decathlon Košice
 • Nemocnica Poprad
 • Domov sociálnych služieb Michalovce
 • Domov sociálnych služieb Sečovce
 • Evanjelický kostol Košice Terasa
 • Ekonomická univerzita Košice
 • Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice
 • Nemocnica Vyšné Hágy
 • Hotel Horizont Stará Lesná
 • Chemkostav Aréna Michalovce
 • Rezidencia Cassovar Košice
 • Cassovar Business centrum Košice
 • Administratívna budova Dúha Prešov
 • Kulturpark Košice
 • Kaufland Dúbravka Bratislava
 • Bytové domy Košice bývanie
 • Rezidencia Šafránová záhrada
 • Svet zdravia Nemocnica Trebišov




  

HSP -  hlasová signalizácia požiaru - evakuačný rozhlas

Ide o požiarnotechnické zariadenie a obyčajne býva súčasťou elektrickej požiarnej signalizácie. Jej úlohou je  varovať osoby v ohrozenom priestore hovoreným slovom s oznámením o aký druh poplachu ide. Jej nasedenie určuje Slovenská legislatíva. Obyčajne je kombinované aj na prípadné lokálne ozvučenie priestorov.
Naša spoločnosť realizuje HSP od renomovaných výrobcov: Honeywell, BOSCH

Pre našich zákazníkov poskytujeme:

 • projektovanie, predaj, montáž, údržbu, revízie  HSP v zmysle platnej Slovenskej legislatívy
 • certifikované meranie zrozumiteľnosti systémov HSP

Významné realizované zákazky:

 • Urgentný príjem UNLP Košice
 • Decathlon Košice
 • Nemocnica Poprad
 • Evanjelický kostol Košice Terasa
 • Ekonomická univerzita Košice
 • Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice
 • Nemocnica Vyšné Hágy
 • Hotel Horizont Stará Lesná
 • Chemkostav Aréna Michalovce
 • Cassovar Business centrum Košice
 • Kulturpark Košice
 • Kaufland Dúbravka Bratislava