Elektroinštalácie

Realizovať elektroinštaláciu znamená vytvoriť sústavu elektrotechnických zariadení, ktoré vedú a ovládajú elektrický prúd, alebo elektrické signály od miesta vstupu do objektu, následne ich úprav, užívania a spotreby.

Pre našich zákazníkov poskytujeme realizáciu:

  • kompletných elektromontážnych prác a súvisiacich činností pre všetky typy stavebných objektov
  • efektívnych projektových riešení a profesionálne služby v oblasti elektroinštalácií prispôsobené potrebám zákazníka
  • montáž aktívnych a pasívnych bleskozvodov
  • silnoprúdových rozvodov
  • slaboprúdových rozvodov
  • inžinierskych sietí
  • meranie a regulácia
  • záručný a pozáručný servis