Administratívna budova B.O.C., Továrenská ul., Košice

Názov stavby: Administratívna budova B.O.C.

Objednávateľ: MM Partners, s.r.o.

Predmet realizácie: uzemnenie základovej dosky, bleskozvod strechy, kompletáž-pospájanie, revízia, elektroinštalačné práce

Doba výstavby: 11.10.2018 - prebieha

Späť na zoznam článkov