Stavba OS Panoráma 5, SO 101 - 05 Bytový dom A a SO 102 – 05 Bytový dom B, profesia Elektroinštalácia

Názov stavby: Obytný súbor Panoráma 5 v Košiciach

Objednávateľ: MM Invest Košice, s.r.o.

Predmet realizácie: dodávka a montáž elektroinštalácie

Doba výstavby: 28.05.2019 - 12.2020

Späť na zoznam článkov