Rekonštrukcia hate Vyšné Opátske, Košice

Názov stavby:
Košice - rekonštrukcia hate Vyšné Opátske

Objednávateľ:
Chemkostav, a.s.

Predmet realizácie:
Dodávka a montáž ELI: dom hatiara, protipovodňové sklady, betónové oplotenie a ostatné PSV práce, ELI- slaboprúd, SO 03 Definitívny odberný objekt a doplnenie prívodného vedenia v rámci objektu SO 07 Vonkajšie ELI rozvody a uzemnenie, MaR - meranie a regulácia

Doba výstavby:
23.06.2015 – 30.09.2015

Späť na zoznam článkov