Priemyselný park Trebišov “Most Východ - Západ“

Názov stavby:
Priemyselný park Trebišov “Most Východ - Západ“

Objednávateľ:
STAMART MARTIN, s.r.o.

Predmet realizácie:
Dodávka a montáž ELI

Doba výstavby:
03.01.2007 - 15.05.2007

Späť na zoznam článkov