Polyfunkčný objekt TATRAPANÓNIA, ul. Budatínska, Bratislava

Názov stavby:
Polyfunkčný objekt TATRAPANÓNIA, ul. Budatínska, Bratislava

Objednávateľ:
STAMART MARTIN, s.r.o.

Predmet realizácie:
ELI- Hlavný objekt, Rozvody NN, Areálové osvetlenie

Doba výstavby:
17.08.2006 - 01.06.2007

Späť na zoznam článkov