Hypermarket TESCO 3K sídl. Nad Jazerom Košice

Názov stavby:
Hypermarket TESCO 3K sídl. Nad Jazerom Košice

Objednávateľ:
Chemkostav, a.s.

Predmet realizácie:
Dodávka a montáž silnoprúdu, Uzemnenie, Bleskozvod, Slaboprúd, VN prípojka, NN prípojka, Vonkajšie osvetlenie a areálové rozvody

Doba výstavby:
25.06.2007 - 31.10.2007

Späť na zoznam článkov