Veľtrh Amper - Máj 2022

V dňoch 17-20.05.2022 sa naši kolegovia zúčastnili 28. medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, automatizácie, komunikácie, osvetlenia a zebzpečenia - Amper 2022, vo výsavisku v Brne.

Späť na zoznam článkov