Výrobný závod Magna Electronics Slovakia

Názov stavby: Výrobný závod Magna Electronics Slovakia

Objednávateľ: DYNAMIC CONSTRUCTION, s.r.o.

Predmet realizácie: realizácia elektroinštalácie, štruktúrovanej kabeláže, EPS, systému kontroly vstupu

Doba výstavby: 12/2021 - prebieha

Späť na zoznam článkov