Východné krídlo chirurgického pavilónu – ÚVN Ružomberok

Názov stavby: Modernizácia Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok

Objednávateľ: Adifex, a. s.

Predmet realizácie: dodávka a montáž elektroinštalácie (prekládka vonkajšieho osvetlenia, umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, bleskozvod, vonkajšie silnoprúdové rozvody, vonkajšie osvetlenie)

Doba výstavby: 02/2023 – prebieha

Späť na zoznam článkov