Stavebné úpravy časť B I. NP a II. NP - VSTUPNÁ HALA, Budova sídla PSK

Názov stavby: Budova sídla Prešovského samosprávneho kraja

Objednávateľ: EURO-BAU s.r.o.

Predmet realizácie: realizácia elektroinštalácie

Doba výstavby: 04/2021 - prebieha

Späť na zoznam článkov