Priemyselný park Snina

Názov stavby: Priemyselný park Snina

Objednávateľ: VS Elektroservis s.r.o.

Predmet realizácie: realizácia elektroinštalačných prác vo výrobnej hale

Doba výstavby: 11/2023 – 02/2024

Späť na zoznam článkov