Polyfunkčný súbor Popradská – 1. ETAPA

 

Názov stavby: Polyfunkčný súbor Popradská – 1. ETAPA

Objednávateľ: Metrostav Slovakia, a.s.

Predmet realizácie: dodávka a montáž elektroinštalácie

Doba výstavby: 12/2021 – prebieha

 

Späť na zoznam článkov