Obytný súbor Panoráma 6 v Košiciach

Názov stavby: Obytný súbor OS (BD) – Panoráma 6 v Košiciach

Objednávateľ: MM Invest Košice, s.r.o.

Predmet realizácie: dodávka a montáž elektroinštalácie a bleskozvodu

Doba výstavby: 08/2022 – prebieha

Späť na zoznam článkov