Obytný súbor Nová Trnava SO 105

Obytný súbor Nová Trnava SO 105

Názov stavby: „Prúdy Trnava“

Objednávateľ: Chemkostav, a.s.

Predmet realizácie: dodávka a montáž elektroinštalácie – SO 105 elektroinštalácie, SO 455 areálové osvetlenie a SO 475 NN prípojky

Doba výstavby: 06/2021 - 2023

Späť na zoznam článkov