FIT Eperia elektroinštalácia

Objednávateľ: HL Build s.r.o.

Predmet realizácie: dodávka a montáž elektroinštalácie

Doba výstavby: 03/2024 - prebieha

Späť na zoznam článkov