Dodávka a montáž elektromontážnych prác - Udržiavacie práce objektu Pošta 1930 -Trakt B

Názov stavby: Dodávka a montáž elektromontážnych prác - Udržiavacie práce objektu Pošta 1930 -Trakt B

Objednávateľ: BAUSKA s. r. o.

Predmet realizácie: dodávka a montáž elektromontážnych prác

Doba výstavby: 10/2023 - prebieha

Späť na zoznam článkov