Systém riadenia kvality

Chceme byť spoločnosťou, ktorá bude naďalej poskytovať kvalitné služby na úrovni medzinárodného štandardu, pri zachovaní konkurencieschopných cien a vysokej spoľahlivosti pri dodávkach a montáži elektrických zariadení a stavebnej činnosti. Aj preto bola spoločnosť Montin s.r.o. certifikovaná podľa normy STN EN ISO 9001:2016.

Zavedenie systému riadenia kvality prehlbuje zvyšovanie efektivity riadenia, organizácie, morálky v spoločnosti a hlavne uspokojovanie našich zákazníkov. Za prijatie a plnenie týchto zásad kvality zodpovedá nielen vedenie spoločnosti, ale aj všetci zamestnanci.

Certifikát STN EN ISO 14001:2016 – Systém enviromentálneho manažérstva v oblasti: Dodávka a montáž elektrických zariadení, Stavebná činnosť

Certifikát STN ISO 50001:2012 Systém energetického manažérstva v oblasti: Dodávka a montáž elektrických zariadení, Služby v oblasti optimalizácie spotrieb elektrickej energie, Stavebná činnosť

STN EN ISO 9001:2016

   

 STN EN ISO 14001:2016

STN ISO 50001:2012

OPRÁVNENIA