„Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh“

„Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh“

Názov stavby: „Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh“

Objednávateľ: HASTRA s.r.o.

Predmet realizácie: dodávka a montáž elektroinštalácií – realizácia stavebných objektov alebo ich častí

Doba výstavby: 01.12.2018 - prebieha

Späť na zoznam článkov