Wallbox apartment building Košice

Objednávateľ: súkromná osoba

Predmet realizácie: Inštalácia nabíjacej stanice v obytnom dome v Košiciach.  Wallbox od výrobcu EVBox o výkone 11kW. Samotná inštalácia bola súčasťou riešenia na kľúč kde sme zabezpečili všetko od zastupovania v komunikácie s dodávateľom energií a správcovskou spoločnosťou po výmenu istenia a vypracovanie revíznych správ.

Doba výstavby: 2021

 

Client: private person

Subject of implementation: Installation of a charging station in a residential building in Košice.Wallbox from the manufacturer EVBox with a power of 11kW.The installation itself was part of a complex solution where we provided everything from representation in communication with the energy supplier and the management company to the exchange of circuit breaker and preparation of review reports.

Construction period: 2021

Späť na zoznam článkov