Reconstruction of the internal pavilion of FNsP J.A. Reiman, Hollého 14, Prešov

Site name: Reconstruction of internal pavilion of FNsP J.A. Reiman

Customer: Chemkostav, a.s.

Subject of construction: electroinstallation

Construction deadline: 03.12.2018 – 03.2019

Späť na zoznam článkov