Rekonštrukcia hate Vyšné Opátske, Košice

Construction title:
Košice - rekonštrukcia hate Vyšné Opátske

Customer:
Chemkostav, a.s.

Subject of the contract:
Dodávka a montáž ELI: dom hatiara, protipovodňové sklady, betónové oplotenie a ostatné PSV práce, ELI- slaboprúd, SO 03 Definitívny odberný objekt a doplnenie prívodného vedenia v rámci objektu SO 07 Vonkajšie ELI rozvody a uzemnenie.

Construction time:
23.06.2015 – 30.09.2015

Späť na zoznam článkov