Ocenenie - Cena Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o.

Cena Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o. – za architektonické riešenie:

Šafranová záhrada, Košice

rekonštrukcia

Doba výstavby:  05/2014 – 09/2015

Cena udelená odbornou porotou za: 
–  komplexné architektonické a konštrukčné riešenie realizované na vysokej úrovni,
–  úspešné zachovanie historických prvkov a ich prepojenie s modernými,
–  kvalitnú realizáciu diela,
–  rešpektovanie okolitej zástavby, urbanistickej štruktúry a historického kontextu stavby.

Späť na zoznam článkov