Údržba a poruchová služba

Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu:

 • objekty bez nebezpečenstva výbuchu
 • zariadenia s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodu

Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu:

 • zariadenia s napätím nad 1 000 V s obmedzením napätia do 52 kV – elektrické rozvádzače

Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu:

 • objekty s nebezpečenstvom výbuchu

Revízie - odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy v rozsahu: E1- elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov v objektoch skupiny:

 • C3- ostatné objekty v podzemí
 • C6- ostatné objekty na povrchu.

Oprávnenie osôb na programovanie na zariadeniach EPS ESSER 8000
Oprávnenie osôb na projektovanie, inštalácia, opravy a kontroly na zariadeniach EPS ESSER 8000, ESSER VARIODYN D1, EPS ESSER 8000

Oprávnenie č. 0002/40/14/EZ, S-EZ-C3, C/OPR

 • odborné prehliadky a odborné skúšky
 • opravy
 • E1- el. zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov

  V objektoch skupiny:
 • C3 – ostatné objekty v podzemí
 • C6 – ostatné objekty na povrchu