Naše služby

Montin s.r.o. sa zaoberá  dodávkou kompletných elektromontážnych prác a súvisiacich činností pre všetky typy stavebných objektov, t. j. objekty priemyselnej, administratívnej výstavby a inžinierskych sietí. Našim poslaním je poskytovať spoľahlivé, profesionálne služby v oblasti elektromontáží a hľadať efektívne projektové riešenia prispôsobené potrebám našich zákazníkov. Dopĺňaním portfólia služieb v oblasti stavebných prác chce spoločnosť získať postavenie vyššieho dodávateľa pri realizácii stavebných projektov a vytvárať atraktívne pracovné prostredie. Vo všetkých oblastiach našej činnosti dodržiavame zásady ochrany životného prostredia a prispievame tým k zníženiu negatívnych dopadov  na životné prostredie.