Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy

 

Názov stavby: „Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy“

Objednávateľ: e-Dome a.s.

Predmet realizácie: realizácia elektroinštalácie

Doba výstavby: 10/2021 - prebieha

Späť na zoznam článkov