Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andy Warhola, Duchnovičová 506, Medzilaborce

Názov stavby: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andy Warhola, Duchnovičová 506, Medzilaborce

Objednávateľ: Chemkostav, a.s.

Predmet realizácie: dodávka a montáž elektroinštalácie

Doba výstavby: 12/2021 – prebieha

Späť na zoznam článkov