ZEOCEM Bystré - prístavba haly

Názov stavby: ZEOCEM Bystré - prístavba haly

Objednávateľ: Betpres s.r.o.

Predmet realizácie: dodávka a montáž ELI

Doba výstavby: 07/2021 - prebieha

Späť na zoznam článkov