Oprava elektroinštalačných rozvodov a rozvodných skríň - Objekt ODK Prešov

Názov stavby: Oprava elektroinštalačných rozvodov a rozvodných skríň -  Objekt ODK Prešov

Objednávateľ: Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR, Odborárske nám. č. 3, 815 70 Bratislava

Predmet realizácie: oprava elektroinštalačných rozvodov a rozvodných skríň

Doba výstavby: 10/2022 – 02/2023

Späť na zoznam článkov