Dodávka a montáž elektromontážnych prác - Udržiavacie práce objektu Pošta 1930 -Trakt C

Názov stavby: Dodávka a montáž elektromontážnych prác - Udržiavacie práce objektu Pošta 1930 -Trakt C

Objednávateľ: BAUSKA s. r. o.

Predmet realizácie: dodávka a montáž elektromontážnych prác

Doba výstavby: 05/2023 - 09/2023

Späť na zoznam článkov