Administratívna budova č. 2, Čulenova, Bratislava

Názov stavby: Administratívna budova č. 2, Čulenova, Bratislava

Objednávateľ: MONIERS GROUP, spol. s r.o.

Predmet realizácie: montáž bleskozvodu, uzemnenia a ekvvipotenciálu

Doba výstavby: 3.12.2018 - 02/2019

Späť na zoznam článkov