Prístavba, komplexná rekonštrukcia, technologická modernizácia Nemocnice Poprad

Názov stavby:
Prístavba, komplexná rekonštrukcia, technologická modernizácia operačných sál, centrálnej sterilizácie, oddelenie rádiológie a OAIM Nemocnice Poprad, a.s.

Objednávateľ:
Nemocnica Poprad, a.s.

Predmet realizácie:
Prístavba, komplexná rekonštrukcia, technologická modernizácia operačných sál, centrálnej sterilizácie, oddelenie rádiológie a OAIM Nemocnice Poprad, a.s.

Doba výstavby:
01.09.2010 - 09.07.2012

Späť na zoznam článkov