Stavebná činnosť

V období rokov 2008 – 2011 keď nastala v slovenskom stavebníctve recesia, musela naša spoločnosť riešiť otázku, ako nahradiť výpadok vo výkonoch. Jedným z riešení bolo aj vyskúšať stavebnú činnosť vytvorením Oddelenia projektového riadenia. Prvými zákazkami boli rekonštrukcie priestorov pre predajne potravín  TESCO Expres. Úvodný projekt bol úspešne zrealizovaný v Žiline. Neskôr pribudli ďalšie ako napríklad TESCO Expres v Prievidzi, Bardejove, Poprade v Michalovciach, Bratislave a ďalšie.

V roku 2014 sa podarilo participovať na projekte „Rekonštrukcia Hate Vyšné opátske – Košice“ kde sme zrealizovali rekonštrukciu domu hatiara a obslužné objekty. V máji 2015 sme ukončili rekonštrukciu bytového domu Galeria City v Košiciach, kde sme zrekonštruovali 112 bytov. Celkove tvorí stavebná činnosť okolo 20% ročného obratu.