VN Starina – rekonštrukcia elektroinštalácie

Názov stavby: VN Starina – rekonštrukcia elektroinštalácie

Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Predmet realizácie:  elektroinštalačné práce

Doba výstavby: 19.06.2018 - prebieha

Späť na zoznam článkov