Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Objekt C

Názov stavby: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Objekt C

Objednávateľ: Metrostav a.s. - org. zložka Bratislava

Predmet realizácie: Dodávka a montáž elektroinštalácie, slaboprúd

Doba výstavby: 02/2017 - 07/2017

Späť na zoznam článkov