Rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J.A. Reimana, Hollého 14, Prešov

Názov stavby: Rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J.A. Reimana

Objednávateľ: Chemkostav, a.s.

Predmet realizácie: ELI a slaboprúd

Doba výstavby: 3.12.2018 - prebieha

Späť na zoznam článkov