Polyfunkčný objekt, Veterná ulica, Bratislava

Názov stavby: Polyfunkčný objekt, Veterná ulica, Bratislava

Objednávateľ: Chemkostav, a.s.

Predmet realizácie: Dodávka a montáž elektroinštalácie

Doba výstavby: 09.11.2015 - 15.07.2017

Späť na zoznam článkov