Nákupné stredisko „Juh Sahara – stavba č. 3 TESCO PEZINOK – stavebné úpravy a prístavba zmena stavby pred dokončením"

Názov stavby: Nákupné stredisko „Juh Sahara – stavba č. 3 TESCO PEZINOK – stavebné úpravy a prístavba zmena stavby pred dokončením“

Objednávateľ: JTA Slovakia spol. s r.o.

Predmet realizácie:  Kompletná dodávka a montáž elektroinštalácie DM Drogeria, CCC a TESCO na stavbe TESCO Pezinok (elektroinštalácia silnoprúdu vrátane rozvádzačov, dodávka a montáž bleskozvodu, montáž svietidiel, dokumentácia skutočného vyhotovenia, revízia, zaškolenie)

Doba výstavby: 01.08.2018 – prebieha

Späť na zoznam článkov