Južné mesto - zóna B1 - Bytový dom A1,A2,A3, Bratislava

Názov stavby: Južné mesto, Bratislava - zóna B1 - Bytový dom A1,A2,A3 vrátane prislúchjúcich vonkajších objektov a infraštruktúry

Objednávateľ: Chemkostav, a.s.

Predmet realizácie: Dodávka a montáž elektroinštalácie

Doba výstavby: 01.03.2016 – prebieha

Späť na zoznam článkov