AVE+ s.r.o. - Prevádzková budova, prístavba, nadstavba

Názov stavby: AVE+ s.r.o. - Prevádzková budova, prístavba, nadstavba

 Objednávateľ: BETPRES, s.r.o.

 Predmet realizácie: Dodávka a montáž elektroinštalácie

Doba výstavby: 04/2017 - prebieha

Späť na zoznam článkov